BiSL en Cloud

In een eerdere blog heb ik geschreven over de toegevoegde waarde van BiSL voor Big Data. Ik heb daarbij aangegeven dat een deel van de toegevoegde waarde vanuit BiSL ligt in de zorg voor de gegevens en de gegevenskwaliteit. Binnen BiSL is hiervoor het proces Beheer Bedrijfsinformatie gedefinieerd. Het ligt voor de hand dat dit BiSL-proces en Big Data sterk aan elkaar gerelateerd zijn. In het boek over het BiSL-procescluster Gebruiksbeheer waar ik mee bezig ben, ga ik onder andere dieper in op de wijze waarop je de zorg voor de bedrijfsinformatie vorm kunt geven in de eigen dagelijkse praktijk.

Naar aanleiding van de blog over BiSL en Big Data heb ik ook vragen gekregen over de betekenis van BiSL voor cloud en andersom. Wederom een interessante vraag. Met de eerste definitie van cloud-computing die stamt uit 1997, was cloud op het moment dat de eerste versie van BiSL ontwikkeld werd nog niet een wijdverspreid fenomeen. Inmiddels zijn er wat dingen veranderd: BiSL heeft zich ontwikkeld tot een Nederlandse marktstandaard en is bezig om ook over de grens een positie te verwerven en cloud-computing is ook niet meer weg te denken uit het veld van informatievoorziening en IT.(Voor een definitie van cloud-computing verwijs ik naar een artikel over de betekenis van cloud op de regievoering van IT dat onlangs in Keynotes is verschenen.)

Waar Big Data zeker een factor van belang is binnen business informatiemanagement, heeft cloud-computing een zo mogelijk nog grotere impact. Immers, cloud-computing werkt door in allerlei processen en aandachtsgebieden. En hoewel BiSL met geen woord rept over cloud-computing zijn er wel de nodige processen binnen het BiSL-model die speciale aandacht vragen bij het gebruiken van IT-services uit de cloud. Het bestellen van cloud-IT-services is relatief laagdrempelig en makkelijk. Het is voor eindgebruikers makkelijk om cloud-services te gebruiken. Vanuit het oogpunt van een grotere organisatie waarbinnen eindgebruikers samenwerken om het doel van de organisatie te bereiken, kunnen er wel wat aandachtspunten bij het gebruik van cloud-services voorkomen. Immers, alle “losse”cloud-componenten die gebruikt worden, dienen wellicht te passen in een groter geheel. Als dat zo is, wordt een deel van het volledig vrijblijvende karakter van het gebruik van willekeurige cloud-services ingeruild voor afspraken over onderlinge koppelingen en inpasbaarheid in het grotere geheel. Er is als het ware een SOA (Service Oriented Architecture)-omgeving aan het ontstaan, waarbinnen allerlei IT-componenten samen moeten kunnen werken. Een deel van de IT-componenten bestaat wellicht uit cloud-services, andere componenten zijn bestaande IT-voorzieningen zoals maatwerk-,“echte” systeemcomponenten of pakketten die binnen de eigen infrastructuur draaien, maar waartussen op de een of andere manier wel (gegevens-)uitwisseling noodzakelijk is. Zoals René Sieders aangeeft in zijn interview in de AG ontstaat hiermee ook een sterkere behoefte aan een technische integratorrol. Dit alles vereist een nieuwe stijl van sturing of regievoering, waarin kaderstelling, facilitering van de gestelde kaders en bewaking van deze kaders een plaats hebben.

Niet alleen het toepassen van (SOA-)kaders en governance is van belang bij gebruik van cloud-services. Ook diverse specifieke andere BiSL-processen blijken in de praktijk onverwacht belangrijk. Specificeren is bij het selecteren en gebruiken van cloud-services misschien niet het eerste waar aan gedacht wordt, maar om ongewenste (neven-) effecten te voorkomen en ook in de toekomst blij te zijn en te blijven met de cloud-services is een goede voorbereiding in de vorm van een goed doordachte functionele vraagarticulatie wel van belang. Ook het selecteren van de cloud-leverancier stelt specifieke eisen. Dit soort eisen wordt wel niet specifiek benoemd in BiSL-processen als Leveranciersmanagement of Contractmanagement, maar als te lichtzinnig met dit onderwerp wordt omgegaan, kon men wel eens voor vervelende verrassingen komen te staan. Kortom, de opkomst van cloud-computing vraagt om een compleet nieuwe stijl van regievoering op informatievoorziening.

Samen met Lex Scholten heb ik in een artikel dat onlangs is gepubliceerd in Keynotes, een eerste aanzet gegeven voor een uitwerking van deze nieuwe stijl van governance of regievoering. Processen zoals benoemd in deze blog en SOA spelen hierbij een belangrijke rol. In feite zijn in het artikel de BiSL-principes toegepast op IT-services uit de cloud. Deze principes zijn inmiddels ook omgezet in een instrumentarium waarmee we vanuit The Lifecycle Company organisaties concreet verder kunnen helpen bij de overwegingen om gebruik te maken van cloud-services en vervolgens om de regie nieuwe stijl op de informatievoorziening vorm te geven.

Terug naar de oorspronkelijke vraag: heeft BiSL betekenis voor cloud-computing en andersom? Met deze blog en in het artikel heb ik geprobeerd om aan te geven op welke wijze BiSL ondersteuning kan bieden bij cloud-computing. Andersom heeft het concept van cloud-computing zeker ook een effect op de verdere doorontwikkeling van het BiSL-gedachtengoed. De effecten van cloud-computing zullen geduid moeten worden en krijgen een plek in business informatiemanagement nieuwe stijl en daarmee ook in het bijbehorende framework BiSL.

Wil je reageren op deze blog? Stuur me dan even een mail: frank.van.outvorst@thelifecyclecompany.nl