Information Organization Lifecycle Scan

Met behulp van de Information Organization Lifecycle Scan worden ontwikkelingen in het bedrijfsproces en ontwikkelingen in de klant/gebruikersorganisatie gestructureerd in kaart gebracht en wordt vervolgens de impact van dit beleid op de informatievoorziening bepaald. Hiermee krijgt men dus zicht op de concrete invloed die het organisatiebeleid op de informatiesystemen heeft.

Op basis van het toekomstperspectief voor de applicatieportfolio kunnen onderbouwde beslissingen over het IT beleid genomen worden, om de aanwezige application backlog aan te pakken.

Toepasbaarheid scan:
Dit onderzoek heeft toegevoegde waarde als een organisatie wil weten wat de impact is van een beleidsverandering en wat de impact ist van deze verandering op de informatievoorziening of prioritering zoekt bij beleidsplannen in relatie tot IV. De doelgroep is met name informatie-intensieve organisaties.