Frameworks

Deze categorie bevat volgende artikelen:

 pdf 

Drie beheermodellen: theorie of praktijk?

Auteur(s): René Sieders
Jaar uitgave: 17-4-2009
Bron: Automatiseringsgids
Samenvatting:    Drie beheermodellen naast elkaar zouden in de praktijk niet werken. Het zou tot tachtig processen leiden, wat effectieve inrichting en samenwerking onmogelijk maakt. In de discussie over de zin, onzin en praktische toepassing van drie aparte beheerframeworks, ITIL voor infrastructuurmanagement, ASL voor applicatiemanagement en BiSL voor businessinformatiemanagement, zijn al heel wat argumenten de revue gepasseerd. In dit artikel zal René Sieders, aan de hand van vijf stellingen, enkele essentiële punten belichten.

  

pdf 

Drie beheermodellen in plaats van één

Auteur(s): René Sieders
Jaar uitgave: 30-1-2009
Bron: Automatiseringsgids
Samenvatting:    Door applicatiebeheer, technisch beheer en functioneel beheer in één model te stoppen gaat diepgang verloren. Over het professionaliseren van IT-organisaties lopen de meningen uiteen. René Sieders reageert op een artikel van 9 januari over het gebruik van frameworks volgens het model van Looijen.

  

 pdfdeel 1 pdfdeel 2

Misvattingen en misverstanden over ASL en BiSL (deel 1 en deel 2)

Auteur(s): René Sieders
Jaar uitgave: oktober 2007
Bron: IT- Service Magazine
Samenvatting:   

René Sieders, gespecialiseerd in het inrichten en verbeteren van applicatiebeheer en functioneel beheer, was nauw betrokken bij het ontstaan van ASL en BiSL.

Werkend in de praktijk met beide modellen kwam hij echter verschillende misvattingen en misverstanden tegen. Een tweeluik over de ware aard van ASL en BiSL

 

pdf  

 ASL en BiSL opgehelderd

Auteur(s): Machteld Meijer en René Sieders
Jaar uitgave: juni 2013
Bron: Informatie
Samenvatting:   

‘ASL en BiSL zijn alternatieven voor ITIL.’ ‘In ASL en BiSL ontbreken Probleembeheer en Beveiligingsbeheer.’ Over ASL en BiSL bestaan allerlei misverstanden en misvattingen. Hoe zit het nou echt met beide succesvolle beheermodellen?

 

  

pdf 

The Application Services Library, adapted to the IT-services world of the future

Auteur(s): Remko van der Pols
Jaar uitgave: 2007
Bron: IT Service Management Global Best Practices, Volume 1
Samenvatting:    For the last five years, the Application Services Library (ASL) has served as a framework for application management. But is it stil “future proof”? Remko van der Pols analyzes ASL in the light of current IT developments and examines the possible consequences for the next version of ASL.

 

pdf 

Introductie BiSL: een framework voor functioneel beheer en informatiemanagement

Auteur(s): Remko van der Pols, Ralph Donatz en Frank van Outvorst
Jaar uitgave: 2004
Bron: IT Servicemanagement Best Practices deel 1
Samenvatting:    In februari 2005 is BiSL als public domain standaard voor functioneel beheer en informatiemanagement geïntroduceerd. Dit artikel is een introductie op het BiSL-model en -voor diegenen die wat meer zijn ingewijd op dit terrein- geeft het artikel inzicht in de veranderingen in het denken en de invulling van het model.

 

pdf 

Een nieuw functioneel-beheermodel

Auteur(s): Kees Deurloo, Frank van Outvorst, Remko van der Pols
Jaar uitgave: 2002
Bron: IT Beheer Jaarboek
Samenvatting:    Het onderwerp functioneel beheer heeft de laatste jaren warme belangstelling gekregen. Binnen verschillende organisaties is functioneel beheer expliciet onderkend en is een procesmatige benadering ingevoerd. Er zijn daarbij ervaringen opgedaan met de aspecten die belangrijk zijn bij de invoering. Ook vanuit het applicatiebeheer (ASL) zijn er diverse trends onderkend met impact op het functioneel beheer. Tijd om het functioneelbeheermodel eens kritisch te evalueren en te onderkennen dat er een tweede generatie functioneel beheer aan het ontstaan is. In dit artikel wordt op dit tweede generatie beheermodel ingegaan: de noodzaken en de nieuwe issues in het functioneel beheer worden besproken en in een kader gezet. Dit leidt tot een functioneel-beheermodel nieuwe stijl, waarbij de integratie met informatiemanagement wordt verduidelijkt en ook een duidelijke relatie richting andere beheerstandaards als ASL en ITIL wordt gelegd

 

pdf 

ASL, de volgende generatie applicatiebeheer

Auteur(s): Machteld Meijer en Remko van der Pols
Jaar uitgave: 2001
Bron: IT Beheer Jaarboek
Samenvatting:    Er is de laatste jaren het nodige gepubliceerd over en ervaring opgebouwd met het procesmatig inrichten van applicatiebeheerorganisaties. Binnen PinkRoccade werd hiertoe R2C gebruikt. Na een zestal jaren was er behoefte om opnieuw kritisch naar de procesmodellen te kijken en naar de invoeringservaringen. Dit heeft geresulteerd in ASL, de Application Services Library, een framework en een library van best practices op het gebied van applicatiebeheer. Het ASL-framework kan worden beschouwd als een ‘volgende-generatie-framework’ voor applicatiebeheer. Een belangrijke ontwikkeling hierbij is dat er niet alleen aandacht wordt besteed aan de operationele en tactische processen, maar dat er aanzienlijk meer aandacht is voor de strategische overwegingen. Innovatie van applicaties en innovatie van applicatiebeheerorganisaties worden de sleutel tot succes van informatie-intensieve organisaties.