Kernwaarden

Wij hanteren een aantal kernwaarden, eenvoudig en pragmatisch. Die kernwaarden vindt u op deze website, uw herkent ze in ons handelen en in onze producten en u leest ze in onze boeken en artikelen. Samengevat: we gaan uit van wat er is, van wat echt nodig is, gericht op het echte probleem, op wat haalbaar is: bottom up, maar ook top down. We doen dat steeds vanuit onze praktijkervaring en zijn bereid onze adviezen mee te helpen implementeren, met de voeten in de klei.Uw bestaande IV/IT is een waardevol goed

Elke verandering, elke verbetering begint bij het bestaande. De ‘groene weide’ bestaat in onze ogen zelden. De organisatie, de medewerkers, de informatievoorziening, bedrijfsgegevens: ze bestaan alle reeds. Daar houden wij rekening mee en daar bouwen wij op voort. Hetgeen nu reeds bestaat aan IV en aan IT beschouwen wij als een waardevol gegeven, als resultaat van in het verleden gedane investeringen, en jarenlange ervaring en inspanningen. Die resultaten gooi je niet zo maar weg! Elke ontwikkeling van IV en IT start wat The Lifecycle Company betreft dan ook vanuit de kennis van het bestaande.Richten op veranderingsbehoeften

Al zou u het willen: u kunt de wereld niet in één dag veranderen en wij kunnen dat ook niet voor u doen. Wij beloven dat ook niet. Het is ook niet nodig. Wanneer u zich richt op die veranderingen die u graag wil doorvoeren dan heeft u de handen vol, en wij ook. Waarom zou u immers gaan maken wat u al heeft en waar u niet geheel ontevreden over bent? Het is heerlijk wanneer u zich niet gedwongen voelt om hoe dan ook te veranderen.Uw business is richtinggevend

Uw informatievoorziening is er om u in staat te stellen uw organisatie te laten doen waarvoor het staat. U moet bijvoorbeeld polissen afsluiten, subsidieverzoeken beoordelen of vracht vervoeren. Elke aanpassing van uw informatievoorziening moet in dat licht worden gepland, beoordeeld en uitgevoerd. Uw business is richtinggevend.Primair bottom up, maar ook top down

De verandering begint vaak aan de basis. Medewerkers in het uitvoerend proces hebben dikwijls een goed beeld op de veranderingsbehoeften en de veranderingsmogelijkheden. Uitgaande van die behoeften en mogelijkheden kunt u als organisatie uw beleid gaan formuleren, uw droom gaan verwezenlijken. The Lifecycle Company staat voor het coördineren van veranderingen aan de basis door te sturen, te stimuleren en te faciliteren. Bottom up, maar ook top down. Laat duizend bloemen bloeien maar geef ze wel op tijd water!Perfectie is wat ambitieus
Elke verbetering kost geld, energie en tijd: drie schaarse zaken. Daar moet men zuinig mee omgaan. Soms is goed, goed genoeg. Soms is een eerste stap, een eerste resultaat op korte termijn waardevoller dan perfectie op lange termijn. Veel voornemens sterven in ambitie. The Lifecycle Company staat voor een stapsgewijze verbetering van uw informatievoorziening, met herkenbare stappen en (tussen)resultaten.Met de voeten in de klei

Adviseren vanuit praktijkervaring betekent dat je als consultant weet hebt van de consequenties van je advies. Die ervaring hebben onze consultants opgedaan. We hebben ervaring op alle niveaus van klantorganisaties: van operationeel, via tactisch tot strategisch. Wij helpen graag om onze adviezen ook te implementeren en werkend te krijgen, met de voeten in de klei….Tot de kern van de zaak…

Soms blijkt een probleem slechts een symptoom van een onderliggend probleem. The Lifecycle Company gaat voor het oplossen van de kern van de problematiek. The Lifecycle Company wil werken aan de oplossing van de werkelijke problemen of het bereiken van de doelen van de klant. Eerst denken dan doen!