Metrieken

Deze categorie bevat volgende artikelen:

ASL- en BiSL-zelfevaluaties: een evaluatie

Auteur(s): Machteld Meijer en René Sieders
Jaar uitgave: mei 2009
Bron: IT Beheer
Samenvatting: In 2003 verscheen in het IT Beheer Jaarboek een artikel over de ervaringen die destijds waren opgedaan met de ASL zelfevaluatie. Het is een-op-een toepasbaar op de BiSL zelfevaluatie, waarover in 2006 is gepubliceerd. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan met beide zelfevaluaties. In dit artikel beschrijven wij de resultaten van onze analyse van ASL- en BiSL zelfevaluaties bij uiteenlopende organisaties.

Certificering voor applicatiemanagement

Auteur(s): Frances van Haagen, Lucille van der Hagen, Machteld Meijer en René Sieders
Jaar uitgave: 2007
Bron: IT Service Management, best practices, deel 4
Samenvatting: In opdracht van de ASL Foundation is een normenkader voor applicatiemanagement opgesteld, aan de hand waarvan applicatiebeheerorganisaties zich kunnen laten certificeren. Dit normenkader wordt nu ontwikkeld tot een NEN-norm. In dit artikel lichten Frances van Haagen, Lucille van der Hagen, Machteld Meijer en René Sieders toe wat het normenkader inhoudt, hoe het wordt toegepast en hoe het zich verhoudt tot onder andere de NEN-ISO 20000-norm voor servicemanagement.

Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van IT-beheer

Auteur(s): René Sieders
Jaar uitgave: 2003
Bron: IT Beheer Jaarboek
Samenvatting: Veel organisaties zijn bezig met de invoering van kwaliteitsmodellen en procesverbetering. In het IT Beheer Jaarboek is er veel over gepubliceerd. Vaak worden deze trajecten gestart vanuit een kwaliteitsfunctie of vanuit het management. In bestaande lijnorganisaties zonder directe externe bedreigingen lopen dergelijke trajecten vaak moeizaam: de noodzaak wordt niet echt gevoeld en ruimte om te verbeteren is er weinig,omdat dergelijke trajecten er op de werkvloer vaak even bij moeten. Zelfevaluaties vormen een perfect middel voor deze organisaties: door een juiste aanpak en een juiste sturing gaat het verbeteringstraject onderdeel vormen van het lijnproces.