Informatiebeleid

Van oudsher werd het informatiebeleid bovenin de organisatie bepaald. Vanuit het bedrijfsbeleid werd het informatiebeleid afgeleid en daarvan weer het automatiseringsbeleid. Tegenwoordig gelden ook andere wetten. Mogelijkheden en onmogelijkheden in de IT leiden tot kansen en beperkingen in het bedrijfsbeleid. Bij toepassing van ASP of ERP liggen veel van de beleidskeuzes niet bij de gebruikersorganisatie maar bij de leverancier. Als informatiemanager kun je slechts nog kiezen uit “wel of niet gebruiken”. Keuzen uit het verleden kunnen grote consequenties hebben voor de toekomst. Bij het opstellen van informatiebeleid gaan we uit van de bestaande situatie, van het nu en van het besef dat beleid niet alleen top down tot stand komt maar vaak ook bottom up.