Onze trainingen en workshops

De medewerkers van The Lifecycle Company en onze associés hebben een belangrijke rol gespeeld bij de tot stand koming van zowel ASL als BiSL en hebben ruime praktijkervaring in het inrichten en professionaliseren van applicatiebeheer en functioneel beheer. Op basis van die kennis en ervaring hebben wij een aantal trainingen en workshops opgesteld. Deze zijn geschikt voor verschillende doelgroepen en steeds doorspekt van voorbeelden uit de praktijk.

Download onze brochure

De volgende trainingen en workshops worden door ons verzorgd (ook een combinatie is mogelijk):
Business informatiemanagement / functioneel beheer
Business Informatiemanagement (BIM): awareness en zelfevalutie
BiSL: foundation, management overview en procesverdieping

Applicatiemanagement
Applicatiemanagement : awareness, zelfevalutie en Organization Cycle Management (OCM)
ASL 2: foundation, verschillen tussen ASL en ASL 2, management overview en procesverdieping

Branchespecifiek
– Inrichten vraagorganisatie binnen de gezondheidszorg