IT Aansturing Scan

In een IT Aansturing Scan wordt gezocht naar mogelijkheden om vanuit business perspectief de IT aan te sturen met behulp van een besturingsinstrument. Onderwerpen die tijdens dit onderzoek aan de orde komen zijn:

  1. Wie zijn er nu op welk moment betrokken bij de besluitvorming over IT onderwerpen? (Het betreft dan zowel nieuw te starten trajecten als min of meer reguliere onderdelen van de IT dienstverlening);
  2. Wat zijn voor een organisatie, op het niveau van de business, de kritische succesfactoren en welke prestatie-indicatoren zijn of kunnen daaruit worden afgeleid?
  3. Op welke wijze kunnen deze business prestatie-indicatoren worden vertaald naar prestatie-indicatoren waarmee IT aansturing kan worden uitgevoerd?
  4. Wie zouden op basis van deze IT prestatie-indicatoren bij de aansturing van IT betrokken moeten zijn?

Toepasbaarheid scan:
Dit onderzoek heeft toegevoegde waarde als er behoefte is de aansturing van de IT vanuit de business te veranderen, bijvoorbeeld omdat er geen goede sturing op de IT-kosten of de IT-organisatie mogelijk is. De doelgroepen zijn met name applicatiebeheer-organisaties, functioneel beheerorganisatie en informatiemanagement.