Business Informatiemanagement

 

Business Informatiemanagement awareness

In deze maatwerk workshop wordt ingegaan op het hoe, waarom en belang van een goede vraagzijde op het gebied van de informatievoorziening. De invulling is afhankelijk van de wensen en specifieke situatie en vragen van de opdrachtgever. Verschillende standaardpresentaties, oefeningen en maatwerk kunnen aaneengeschakeld worden tot een workshop van een uur tot één of meerdere dagdelen. Belangrijk is de interactie in de groep en de kijk naar buiten en naar binnen: waar ben ik mee bezig, waar ga ik naar toe, waar wil ik naar toe, welk mandaat heb ik, welke mogelijkheden …. De focus is afhankelijk van de wens van de opdrachtgever: werkend vanuit de theorie naar de praktijk of vice versa, inzoomend op een specifiek onderwerp of meer open, etcetera. 

Specifieke onderwerpen of vragen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn:
• wat is informatiemanagement en functioneel beheer  en hoe belangrijk is het voor mij
• hoe moet ik informatiemanagement en functioneel beheer beleggen en inrichten of verbeteren, waar moet ik beginnen, wat heb ik daar voor nodig, top down of bottom up
• mandaten en samenwerking
• vraagsturing versus aanbodsturing
• typen informatiemanagement cq. functioneel beheer en inrichtingscriteria

Duur: 0,5 -1 dag

Business Informatiemanagement zelfevaluatie

In de Business Informatiemanagement zelfevaluatie wordt gezamenlijk met het (Informatie)-management of leidinggevende en uitvoerende functioneel beheerders uit de organisatie in kaart gebracht hoe goed de verschillende informatiemanagement en functioneel beheer processen zijn ingericht binnen de organisatie en worden sterkten en zwakten en de gewenste noodzakelijke verbeteringen bepaald. De zelfevaluatie is gebaseerd op het BiSL-model en wordt uitgevoerd aan de hand van een lijst met eisen per volwassenheidsniveau per BiSL-proces.

Meer weten over onze zelfevaluatie? Download onze brochure in Pdf-formaat

Business Informatiemanagement Cloud Awareness workshop

Deze interactieve workshop geeft managers en medewerkers business informatiemanagement inzicht in de uitdagingen waar organisaties voor komen te staan bij het omgaan met IT-dienstverlening en informatievoorziening vanuit de cloud.

Duur: 0,5 dag

Business Informatiemanagement Regie in de Cloud training

Dez training gaat in op de meest belangrijke aandachtspunten voor organisaties bij het omgaan met IT-dienstverlening of informatievoorziening vanuit de cloud. Daarbij worden praktische handvatten aangereikt voor het omgaan met deze aandachtspunten. 

Duur: 2 dagen

ISO 38500 Corporate Governance of IT

Deze training gaat in op de ISO-norm 38500 Corporate Governace of IT. Behandeld wordt de achtergrond van deze norm, de inhoud van de norm en handvatten om de norm in de dagelijkse praktijk invulling t egeven.

Duur: 1 dag