Publicaties

We vinden het essentieel om te werken aan onze eigen vorming en aan de ontwikkeling van ideeën en concepten. Wij investeren daarom in het vastleggen en beschikbaar maken van onze opgedane ervaring in IV/IT via vakliteratuur, publicaties in vakbladen, lezingen en presentaties. Het opstellen, publiceren en presenteren van concepten, gebaseerd op onze ervaringen, is deel van ons werk. Noem het toegepaste wetenschap, noem het vakmanschap, het behelst onze gezamenlijke ervaring en die willen we met u delen.
Onze publicaties zijn er in boekvorm of in de vorm van gepubliceerde artikelen in vakbladen. Onze artikelen, factsheets en whitepapers zijn vrij te downloaden op deze website.
Zie ook onze eknowledge op de website van Van Haren Publishing