Functioneel Beheer Proces Scan

De Functioneel Beheer Proces Scan leidt tot een expert opinion over de wijze, waarop de verschillende functioneel-beheerprocessen (zowel de uitvoerende als sturende en richtinggevende) zijn ingericht binnen de Functioneel Beheer organisatie. De sterkten en zwakten en de gewenste noodzakelijke verbeteringen worden bepaald.

Werkwijze:

Het onderzoek vindt plaats op basis van interviews. De interviews worden gehouden met functionarissen die actief zijn binnen het functioneel beheer, de voor functioneel beheer verantwoordelijke managers en klanten en leveranciers van het functioneel beheer (gebruikers en de ICT afdeling).Toepasbaarheid scan:
a. Bij een behoefte aan verbetering van de FB-processen;
b. Bij behoefte aan een diepgaand inzicht in en een ‘expert opinion’ van hoe het staat met deze processen;
c. Als de organisatie BISL wenst in te voeren;
d. Als men bewustwording wil creëren;
e. Als men draagvlak voor verbetering wil verkrijgen.
De doelgroep is met name het management en medewerkers van de FB-organisatie.