Sectorspecifiek

Deze categorie bevat volgende artikelen:

Zorg en ICT: naar vraagsturing

Auteur(s): René Sieders, Ben Stoltenborg en Ivo Kristelijn
Jaar uitgave: 25 maart 2011
Bron: Automatisering Gids
Samenvatting: Het slechte huwelijk tussen zorgorganisaties en ICT is vooral een businessprobleem. Het gaat namelijk niet over de sturing van ICT, zeggen René Sieders, Ben Stoltenborg en Ivo Kristelijn, maar over die van de informatievoorzieningen dus van de organisatie. Men heeft niet geleerd eisen te stellen aan leveranciers. Er is een omslag nodig van aanbodsturing naar vraagsturing. Businessmanagers en zorgprofessionals moeten hun verantwoordelijkheid nemen.