Leveranciersturing

Deze categorie bevat volgende artikelen:

Whitepaper outsourcing 

Auteur(s): The Lifecycle Company
Jaar uitgave: 2010
Bron: nvt
Samenvatting:    In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

Vijf tips voor omgang met leveranciers 

Auteur(s): Remko van der Pols
Jaar uitgave: 11 december 2009
Bron: Automatisering Gids
Samenvatting:    Het Informatiemanagement en Functioneel Beheer staat sterk in de belangstelling en er is inmiddels veel ervaring opgebouwd in de uitvoering en inrichting ervan. Ook de wijze waarop leverancierssturing plaatsvindt krijgt steeds meer aandacht. In dit artikel wordt vanuit de praktijk een aantal tips aangedragen specifiek voor de omgang met leveranciers.

Service Level Agreements: de nieuwe generatie

Auteur(s): René Sieders
Jaar uitgave: 2004
Bron: IT Service Management best practices
Samenvatting:    Er is al veel over Service Level Agreements (SLA’s) geschreven. Met name op de vleugels van ITIL hebben veel organisaties (hoewel lang niet alle) een SLA met hun klant cq. leverancier afgesloten. Het uiteindelijke doel van een SLA is om de klanttevredenheid op niveau te krijgen en te houden. Het is echter de vraag of we mede dankzij die SLA’s nu zoveel gelukkiger worden van IT. Mijn indruk is van niet. Ik zie bij veel organisaties dat SLA’s papieren tijgers zijn: ze zijn er wel, maar geven geen afspiegeling van de realiteit en als ze dat wel doen, dan wil een hoge score van gerealiseerde servicelevels nog steeds niet zeggen dat de klant ook echt tevreden is. De ervaring leert dat SLA’s niet de echte nachtmerries van de klant afdekken. Technisch zal het allemaal wel kloppen, maar toch slaapt de klant slecht. Kortom: er valt nog wel wat te verbeteren op het gebied van Service Level Agreements.