Applicatiebeheer Proces Scan

De Applicatiebeheer Proces Scan betreft het vaststellen van de kwaliteit van de applicatiebeheer-processen. Doel is het geven van een expert-opinion over de wijze waarop de verschillende ASL 2-processen zijn ingericht binnen de applicatiebeheerorganisatie, het bepalen van sterkten en zwakten en de gewenste noodzakelijke verbeteringen.

Toepasbaarheid scan:
Dit onderzoek heeft met name voor organisaties met weinig of geen kennis van ASL 2 toegevoegde waarde als er behoefte is aan verbetering van de onderhoud- en beheerprocessen, inzicht hoe het staat met de interne processen en/of een expert opinion.

De doelgroepen zijn met name het management en de medewerkers van applicatiebeheer.