ASL® 2

ASL®2 Foundation workshop De ASL 2 Foundation workshop is een training van 2 dagen die de deelnemers voorbereidt op het  ASL 2 Foundation examen van APMG en Exin. De workshop bestaat uit een mix van theorie, praktische oefeningen en praktijkvoorbeelden. Er is veel ruimte voor uitwisseling van ervaringen, waarbij steeds wordt teruggegaan naar de theorie. De deelnemers ontvangen handouts, oefeningen en artikelen plus een oefenexamen.  

 Doelgroep: management en medewerkers van applicatiebeheer.
 Groepsgrootte: 5 tot 15 deelnemers  De workshop wordt onsite gegeven, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan situationele aspecten van de opdrachtgever.

Daarnaast bieden wij in samenwerking met Lagant de cursus aan als open inschrijving. De inschrijving voor deze cursussen is voor iedereen open, zodat ook individuele inschrijvingen mogelijk zijn. Deze workshop bereidt voor op het officiële publieke ASL2 Foundation examen van APMG. Wij kunnen dit examen voor u verzorgen. Voor de examenspecificaties en -opzet: zie de website van APMG:  http://www.apmg-international.com/nl/examens/  Voor het examen zijn geen verdere vereisten. Het examen duurt 1 uur en om te slagen dient u minimaal 26 van de 40 meerkeuzevragen correct te beantwoorden. ASL ® is a Registered Trade Mark of the ASL BiSL Foundation

ASL 2: verschillen met het oude ASL

In mei 2009 is het nieuwe ASL-boek verschenen, waarin het vernieuwde ASL-model wordt beschreven. In deze workshop wordt ingegaan op de achtergronden van ASL 2 en op de verschillen met ASL: wat is er veranderd en waarom. Deze workshop kan worden aangepast aan uw wensen: alleen een presentatie of ook oefenopdrachten. Duur: een uur tot een dag (-deel).

Doelgroep: organisaties die al met ASL bezig zijn en willen weten wat ASL 2 voor hen betekent cq. verandert.ASL2 management overview

In een workshop van een halve tot een hele dag, afhankelijk van de wens en ruimte van de opdrachtgever, wordt ingegaan op de basisprincipes van applicatiemanagement en ASL 2. Aan de hand van presentaties en oefeningen wordt het beheerdomein applicatiemanagement behandeld, waarbij ook kort wordt gekeken naar de andere beheerdomeinen: infrastructuurmanagement en business informatiemanagement en naar de taakverdeling en samenwerking tussen de drie domeinen. Vervolgens worden het waarom en de inhoud van het ASL-model globaal of meer gedetailleerd toegelicht, afhankelijk van de wens en ruimte.  De workshop begint vanuit de theorie, maar afhankelijk van de wensen en mogelijkheden kan daarna worden ingezoomed op de specifieke klantsituatie.

Doelgroep: applicatiemanagers, applicatiebeheerders, IT-ers en Business informatiemanagers die iets meer willen weten over het vakgebied van applicatiemanagement, die iets (meer) willen weten over ASL en/of op zoek zijn naar instrumenten om applicatiebeheer en -onderhoud verdere invulling te geven.

Doel: inzicht opdoen in het verantwoordelijkheidsgebied van applicatiemanagement en het bepalen van de toepasbaarheid van ASL als te hanteren referentiekader voor de invulling.


ASL2 procesverdieping cq. procesinrichting
Afhankelijk van de vraag en vereiste diepgang kunnen we voor alle ASL-processen workshops  verzorgen van een halve dag tot twee dagen. Belangrijke pijlers: werkend vanuit de theorie,  doorspekt met voorbeelden uit de praktijk en veel casussen en zelfwerkzaamheid.
Voorbeelden:  Configuratiebeheer en Softwaremanagement, Contract- en Servicelevelmanagement, Wijzigingenbeheer en Onderhoudsprocessen, Beheerprocessen.