Inrichting van applicatiebeheer-organisaties

ASL 2 is de public domain standaard waaraan wij een substantiële bijdrage hebben geleverd en die we hanteren bij het doorlichten en verbeteren van applicatiebeheer en de applicatiebeheer-organisaties. Expertisegebied is ondermeer het beheren van (applicatie)software.