Informatiebeleid

Deze categorie bevat volgende artikelen:

Haal bezem door applicatieportfolio!

Auteur(s): René Sieders
Jaar uitgave: 11 december 2009
Bron: Automatisering Gids
Samenvatting:    In deze tijd van bezuinigingen snapt iedereen de noodzaak van het reduceren van de applicatieportfolio. Toch is het minder eenvoudig dan men denkt, zegt René Sieders. Want waar beginnen we, bij welk pakket? En hoe pakken we het aan: topdown, bottom-up? Bij een stabiele situatie is het beter bottom-up te werken, bij een fusie topdown. In deze tijd van bezuinigingen snapt iedereen de noodzaak van het reduceren van deapplicatieportfolio. Toch is het minder eenvoudig dan men denkt, zegt René Sieders. Want waar beginnen we, bij welk pakket? En hoe pakken we het aan: topdown, bottom-up? Bij een stabiele situatie is het beter bottom-up te werken, bij een fusie topdown.

Chaostheorie in informatiebeleid

Auteur(s): Remko van der Pols
Jaar uitgave: december 1999
Bron: Informatie
Samenvatting:    Informatieplanning heeft verschillende doelstellingen. Het resultaat is veelal een structuur voor informatievoorziening, het afstemmen en plannen van de ontwikkelingen daarop en het stellen van prioriteiten. De basisaanpak in de meeste methodieken gaat uit van een top-down-benadering vanuit het organisatiebeleid via informatiebeleid naar de informatieplannen. Deze aanpak is in de regel sterk gericht op het neerleggen van nieuwe architecturen en het onderkennen van nieuw te automatiseren functies of systemen. Er is relatief veel aandacht voor de infrastructuur. Na een fase van grote interesse, publicaties en aandacht staat het onderwerp informatieplanning de laatste jaren nauwelijks meer in de belangstelling. Daarom is het zinvol de methoden te evalueren en aan te passen aan de ontwikkelingen van deze tijd.