Applicatiemanagement

Deze categorie bevat volgende artikelen:

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers

Auteur(s): Yvette Backer, Remko van der Pols en Jan-Jacob Sybenga
Jaar uitgave: 2004
Bron: Servicemanagement Best Practices, deel 1
Samenvatting:    Nadat in veel organisaties het infrastructuurbeheer procesmatig is ingericht, is de focus komen te liggen op het applicatiebeheer en het functioneel beheer. Men ziet dit onder meer terug in de hoeveelheid aandacht die ASL (het framework voor applicatiebeheer) krijgt. Ook bij het beheer van gestandaardiseerde oplossingen (pakketten en ASP-oplossingen) staat het onderwerp in de belangstelling. Van oorsprong staan organisaties die deze producten leveren iets verder weg van de klanten dan maatwerkleveranciers, maar anderzijds groeien de eisen aan inzichtelijke en beheersbare dienstverlening. Ook ziet men een tendens om meer gebruik te maken van gestandaardiseerde oplossingen. Klanten die voorheen met maatwerk werkten, verwachten vergelijkbare werkwijzen nu ook bij pakketoplossingen. Met een vierentwintiguurseconomie en verdergaande standaardisatie wordt het voor pakket- en ASP-leveranciers dus ook noodzaak om deze processen goed op te pakken. Ook voor klanten wordt het belangrijk om hier richting leveranciers eisen aan te stellen. In dit artikel wordt, aan de hand van praktijkervaringen, op deze situatie ingegaan en wordt door middel van voorbeelden een concrete invulling gegeven aan deze situatie. Tevens worden tips gegeven aan leveranciers en klanten.