Onze scans

Aan de hand van een doorlichting van uw organisatie door middel van een scan kan de kwaliteit beoordeeld worden. Hiervoor hanteren wij een aantal scans.