Naar een vraaggestuurde informatievoorziening – de Case Gezondheidszorg

The Lifecycle Company en PinkRoccade introduceren het boek ‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening – de Case Gezondheidszorg’. In dit nieuwe boek zijn de ervaringen van beide bedrijven gebundeld die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verder optimaliseren van de sturing op de informatievoorziening binnen zorgorganisaties. Het boek is officieel geïntroduceerd tijdens de Zorg & ICT beurs van 2010.

Bij zorgorganisaties spelen omvangrijke veranderingen, veroorzaakt door de optredende marktwerking, door maatschappelijke veranderingen en door de (technologische) mogelijkheden van innovatie. Informatievoorziening speelt daarbij steeds meer een cruciale rol, waarbij het essentieel is dat deze direct vanuit de zorg of vanuit de bedrijfsvoering wordt aangestuurd. Binnen gezondheidszorg betekent dit dat veel organisaties willen transformeren van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde informatievoorziening. Vraagsturing houdt in dat de besluitvorming ten aanzien van de informatievoorziening en de investeringen erin niet meer plaatsvindt binnen de IT-organisatie maar door het zorgmanagement.

Op het gebied van IT- en informatiemanagement hebben de marktstandaarden ITIL, ASL en BiSL een grote vlucht genomen. Veel ICT-beheerders zijn getraind en passen deze modellen dagelijks toe om ze te gebruiken als basis voor procesinrichting en -verbetering. Specifiek op het terrein van de inrichting van functioneel beheer en informatiemanagement, dus de vraagorganisatie van de informatievoorziening, spelen echter altijd vragen als: ‘hoe hang ik het beheer nu op in de organisatie’, ‘wie zijn de belanghebbenden en hoe betrek ik hen’ of ‘wie is nu waarvoor verantwoordelijk’. Dit zijn complexe inrichtingvraagstukken.

Als antwoord op deze vragen hebben experts op het gebied van beheer, IT en informatievoorziening van PinkRoccade Healthcare en The Lifecycle Company het boek ‘Naar een vraaggestuurde informatievoorziening – de Case Gezondheidszorg’ geschreven. Mede op basis van jarenlange beheerervaring in verschillende marktsegmenten, biedt het de lezers vanuit verschillende perspectieven en op verschillende niveaus handreikingen en best practices. Een ieder die in zijn of haar organisatie met deze materie te maken krijgt, zal zich herkennen in de sprekende situaties en voorbeelden die in het boek worden aangereikt.

Het boek is een handleiding voor (zorg-)management, informatiemanagement en functioneel beheer(ders). Het eerste exemplaar wordt tijdens de Zorg & ICT beurs overhandigd aan Ron van den Bosch, voorzitter van de Vereniging Informatica en Gezondheidszorg (VI&G). Daarmee wordt symbolisch het tijdperk van de vraaggestuurde informatievoorziening ingeluid.

Workshop

In samenwerking met Pinkroccade organiseert TLC een workshop bij het boek ‘Naar een vraaggestuurde informatie voorziening – De Case Gezondheidszorg’. Deze workshop is bestemd voor (zorg-)management, informatie- management en functioneel beheer(ders). Meer hierover op de website van Pinkroccade Healthcare.