Inrichten vraagorganisatie gezondheidszorg

Een workshop bij het boek ‘Naar een vraaggestuurde informatie voorziening – De Case Gezondheidszorg’.  Deze cursus wordt in samenwerking met Pinkroccade Healthcare gegeven.

Doelgroep:  (zorg-)management, informatie- management en functioneel beheer(ders).

Inhoud:

Bij zorgorganisaties spelen omvangrijke veranderingen, veroorzaakt door de optredende marktwerking, door maatschappelijke veranderingen en door de (technologische) mogelijkheden van innovatie. Informatievoorziening speelt daarbij steeds meer een cruciale rol, waarbij het essentieel is dat deze direct vanuit de zorg of vanuit de bedrijfsvoering wordt aangestuurd. Binnen gezondheidszorg betekent dit dat veel organisaties  willen transformeren van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde informatievoorziening. Vraagsturing houdt in dat de besluitvorming ten aanzien van de informatievoorziening en de investeringen erin niet meer plaatsvindt binnen de IT-organisatie maar door het zorgmanagement.

Op het gebied van IT- en informatiemanagement hebben de marktstandaarden ITIL, ASL en BiSL een grote vlucht genomen. Veel ICT-beheerders zijn getraind en passen deze modellen dagelijks toe om ze te gebruiken als basis voor procesinrichting en -verbetering. Specifiek op het terrein van de inrichting van functioneel beheer en informatiemanagement, dus de vraagorganisatie van de informatievoorziening, spelen echter altijd vragen als: ‘hoe hang ik het beheer nu op in de organisatie’, ‘wie zijn de belanghebbenden en hoe betrek ik hen’ of ‘wie is nu waarvoor verantwoordelijk’. Dit zijn complexe inrichtingvraagstukken.

In het ochtend programma (dag 1) wordt ingegaan op (a) basisprincipes van beheer (b) de verschillende beheerdomeinen en (c) specifiek op informatiemanagement, functioneel beheer en BiSL. De verschillende theorieën worden aan de hand van presentaties en oefeningen behandeld. Specifieke onderwerpen die aan de orde komen:

  • waarom is beheer belangrijk en hoe ontwikkelt beheer zich;
  • de drie beheerdomeinen, hun taakafbakening en de beheermodellen: technisch beheer & ITIL, applicatiebeheer & ASL en functioneel beheer & BiSL;
  • samenwerking tussen de drie domeinen;
  • wat is functioneel beheer en (business) informatiemanagement en hoe belangrijk is het;
  • opbouw en inhoud van het BiSL-model: de uitvoerende, sturende en richtinggevende processen; zowel toelichting van de theorie alsook de “doorleving” aan de hand van een oefening; voor de deelnemers die BiSL al kennen is een speciale verdiepingsopdracht voorhanden.

In het middagprogramma (dag 1) komen twee onderwerpen aan bod: (a) het inrichten van de vraagorganisatie (lees: functioneel beheer of business informatiemanagement) en (b) het aansturen van leveranciers. Specifieke onderwerpen en vragen die aan de orde komen:

  • hoe en waar moet en kan ik functioneel beheer en informatiemanagement beleggen, inrichten of verbeteren. Waar moet ik beginnen, wat heb ik daar voor nodig, top down of bottom up;
  • mandaten en samenwerking;
  • vraagsturing versus aanbodsturing;
  • typen functioneel beheer en inrichtingscriteria;
  • typen leveranciers en omgang met leveranciers.

Op de terugkommiddag (dag 2) wordt aan de deelnemers gevraagd om de eventuele vragen of problemen in te brengen waar zij tegenaan zijn lopen of zijn gelopen. Zo kunnen valkuilen en leerpunten met elkaar worden gedeeld. Mocht daar behoefte aan zijn, dan zijn er voor verschillende onderwerpen verdiepingspresentaties en oefeningen voorhanden.

Inschrijven: U kunt u inschrijven via de website van Pinkroccade Healthcare