Applicatiemanagement

Applicatiemanagement Awareness

In deze maatwerk workshop wordt ingegaan op het hoe, waarom en belang van applicatiemanagement. De invulling is afhankelijk van de wensen en specifieke situatie en vragen van de opdrachtgever. Verschillende standaardpresentaties, oefeningen en maatwerk kunnen aaneengeschakeld worden tot een workshop van een uur tot één of meerdere dagdelen. Belangrijk is de interactie in de groep en de kijk naar buiten en naar binnen: waar ben ik mee bezig, waar ga ik naar toe, waar wil ik naar toe….

ASL2, het framework voor business informatiemanagement, vormt het theoretische kader.

Specifieke onderwerpen of vragen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen zijn:

  • wat is informatiemanagement en functioneel beheer  en hoe belangrijk is het voor mij
  • hoe moet ik informatiemanagement en functioneel beheer beleggen en inrichten of verbeteren, waar moet ik beginnen, wat heb ik daar voor nodig, top down of bottom up
  • uw dagelijkse problemen
  • typen applicatiemanagement cq. applicatiebeheer en inrichtingscriteria

Duur: Nader af te spreken.

Applicatiemanagement zelfevaluatie

In de Applicatiemanagement zelfevaluatie wordt gezamenlijk met het  (ICT)-management of leidinggevende  en uitvoerende applicatiebeheerders uit de organisatie in kaart gebracht hoe goed de verschillende applicatiemanagement processen zijn ingericht binnen de organisatie en worden sterkten en zwakten en de gewenste noodzakelijke verbeteringen bepaald. De zelfevaluatie is gebaseerd op het ASL-model en wordt uitgevoerd aan de hand van een lijst met eisen per volwassenheidsniveau. Doelgroep: management en medewerkers van applicatiebeheer met kennis van ASL.Dit onderzoek heeft voor een redelijk ervaren organisatie met kennis van ASL toegevoegde waarde als: 

a) men ASL wenst in te voeren of als er behoefte is aan verbetering of uniformering van de applicatieonderhoudsprocessen, beheerprocessen, of sturende of richtinggevende (strategische) processen, bijvoorbeeld omdat de kosten niet inzichtelijk of hoog zijn of omdat klanten ontevreden zijn over de dienstverlening; 

b) er behoefte is om snel inzicht te krijgen in hoe het staat met de interne processen en de uitwisseling op de koppelvlakken;

c) als men bewustwording en draagvlak voor verbeteringwil krijgen

Groepsgrootte: 5 tot 12 deelnemers.
Deze workshop kan ik twee delen worden uitgevoerd: de uitvoerende en sturende processen (één volledige dag) en de richtinggevende processen (één dagdeel).

Meer weten over onze zelfevaluatie? Download onze brochure in PDF-formaat

Organization Cycle Management (OCM)

In deze workshop wordt na een korte introductie over doel en opzet, aan de hand van opdrachten, gezamenlijk een businessplan gemaakt voor de applicatiemanagement-organisatie. Er wordt gekeken naar zwakten, sterkten, kansen en bedreigingen op het gebied van skills (ervaring en vaardigheden), de markt, het account en de techniek om vervolgens missie, visie, strategie en doelstellingen te bepalen. Door onze aanpak is het mogelijk om in één dag een to-the-point businessplan te maken.

Duur: één dag