Bijdrage aan Focus on Demand

The Lifecycle Company is ook aanwezig op het 8e ASL BiSL Jaarcongres Focus on Demand op 9 december in Bussum.  Onze bijdrage bestaat onder ander uit een presentatie van Remko van der Pols. Verder zullen René Sieders en Frances van Haagen een masterclass organiseren. Daarnaast zijn we de hele dag aanwezig met een stand.

Masterclass ‘Modern Leveranciersmanagement’

Inhoud masterclass:

Deel 1

• Wat is leveranciersmanagement en waarom is het belangrijk?
• Wat is er modern aan modern leveranciersmanagement?
• Wat zijn veel voorkomende problemen?

We zullen samen met de deelnemers inzoomen op vorm en inhoud van ‘succesvolle’ contracten. Daarbij kijken we niet alleen naar ‘technische’ aspecten, maar ook naar de ‘zachte’ kant.

Deel 2
• Wat is leveranciersmanagement en waarom is het belangrijk?
• Wat is er modern aan modern leveranciersmanagement?
• Wat zijn veel voorkomende problemen?

We zullen samen met de deelnemers inzoomen op vorm en inhoud van ‘succesvolle’ contracten. Daarbij kijken we niet alleen naar ‘technische’ aspecten, maar ook naar de ‘zachte’ kant.

Presentatie Remko:

Vraaggestuurde inrichting van Governance

Business Informatie Management in de praktijk

Vraagsturing en business informatiemanagement zijn de actuele onderwerpen. Alignment van I met business. Dit start met het inrichting van een vraaggerichte vraagorganisatie. De kern van vraaggestuurde governance is dat de IV-inrichting “ge-aligned” wordt naar de organisatiestructuur, macht en cultuur van de gebruikersorganisatie. Hierdoor ontstaan governance-modellen, die er wellicht raar uitzien voor IT-mensen, maar die door Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur etc. direct herkend en gedragen worden. Gevolg is ook dat directeuren en managers vanzelf actief informatievoorziening gaan sturen.

In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op hoe je dit vraaggericht inricht met aandacht voor het proces, de benadering van mensen en managers, het gebruik van de business-taal en business spelregels.

Vraagsturing en business informatiemanagement zijn de actuele onderwerpen. Alignment van I met business. Dit start met het inrichting van een vraaggerichte vraagorganisatie. De kern van vraaggestuurde governance is dat de IV-inrichting “ge-aligned” wordt naar de organisatiestructuur, macht en cultuur van de gebruikersorganisatie. Hierdoor ontstaan governance-modellen, die er wellicht raar uitzien voor IT-mensen, maar die door Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur etc. direct herkend en gedragen worden. Gevolg is ook dat directeuren en managers vanzelf actief informatievoorziening gaan sturen.

In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op hoe je dit vraaggericht inricht met aandacht voor het proces, de benadering van mensen en managers, het gebruik van de business-taal en business spelregels.