Veranderende rol van functioneel beheer: van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd, of je wilt of niet

Even wat statistieken uit de Automatisering Gids (AG) van 18 juli 2013:

  • Op de vraag “is het gebruik van mobiele toepassingen business- of IT-gedreven?” antwoordt 28,8 % van de respondenten: business gedreven, 19,2 zegt: business en IT en slechts 4,8% geeft aan: IT-gedreven (42,4% gebruikt geen mobiele apps). (Bron: Keala Research in opdracht van Sogeti, bij 125 grote organisaties). De conclusie van het onderzoek is: de business staat aan het roer. AG concludeert: mobiel werken en mobiele toepassingen zijn hoofdzakelijk business-gedreven. IT zal op deze terreinen dus een andere rol moeten spelen dan ze gewend is.
  • Uit het zelfde onderzoek komt naar voren dat in 40,8% van de gevallen IT verantwoordelijk is voor de apps en in 29,6 % is het de business (17,6 geeft aan: niemand specifiek en 10,4 % geeft aan: algemeen management (wat is het verschil??). AG concludeert: de verantwoordelijkheid voor de apps is ongeveer even vaak bij de business belegd als bij de IT-afdeling.
  • 30% van de respondenten geeft aan dat de overgrote meerderheid in hun organisatie 75 tot 100% van de medewerkers regelmatig mobiel werkt. In de helft van de organisaties in Nederland werkt minstens 50% van de medewerkers regelmatig online.
  • 48% van de IT-managers staat positief tegenover bring-your-own-device (BYOD) en slechts 12% negatief

Wat zegt dit allemaal? Vooral dat de bepalende rol van de IT-afdeling terugloopt. Niet IT bepaalt wat nodig is of waaruit gekozen mag worden, maar de business bepaalt wat nodig is. Anders gezegd: er vindt een overgang plaats van aanbod-gestuurd naar vraag-gestuurd, zelfs als het gaat om basis IT-voorzieningen. Voor Business informatiemanagement (BIM oftewel: Functioneel Beheer) is dit wel een uitdaging: ook al wil je het misschien niet, je rol wordt steeds belangrijker, want BIM zal hier zeker een rol in spelen. Al is het alleen al omdat de BIM-er zich af zal moeten vragen: wat betekent dit, wat is mijn rol/taak/verantwoordelijkheid? Wat is ons beleid op het gebied van BYOD/CYOD (choose-your-own-device), wat betekent dit voor ons beveiligingsbeleid, wil ik zelf apps gaan selecteren en aanbieden of promoten (of zelfs: laten ontwikkelen) of laat ik het gebeuren?

Overigens staat in dezelfde AG een artikel over de beveiliging van laptops en smartphones. Hiervoor geldt hetzelfde: het lijkt misschien alleen een IT-probleem, maar het is zeker ook een probleem van BIM.

Reacties graag naar rene.sieders@thelifecyclecompany.nl

<