Presentatie over informatiekwaliteit op Tooling-event 2013

Op 30 en 31 oktober is voor de 11e keer in Utrecht de beurs Tooling-event gehouden. Het thema was “Are you always on? IT demand!”. Naar aanleiding van onze publicaties over gegevenskwaliteit en informatiekwaliteit kregen wij het verzoek om een key not speaker te leveren.

Frank van Outvorst heeft een presentatie gehouden met de titel “5 handvatten voor de menselike maat voor informatiekwaliteit”. In deze presentatie is Frank ingegaan op het belang van informatiekwaliteit voor organisaties, diverse factoren die hierbij een rol spelen en het belang van het BiSL-proces Beheer Bedrijfsinformatie om gegevens- en informatiekwaliteit te borgen.

U kunt deze presentatie downloaden.