BiSL, theorie en praktijk

Ik hoor nogal eens wat gezucht en gesteun over het BiSL boek. Het framework-boek is voor veel mensen vrij droog. Het bevat veel rijtjes en lastige schema’s en vertelt eigenlijk niet wat je moet doen en waar je moet beginnen.

Mijn reactie is dan: dat is logisch en goed, want het framework laat zien wat je moet doen en niet hoe je dat moet doen. Het hoe is ook erg situationeel: het hangt af van de organisatie, van de interne procesgang en verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het hoe is binnen een kleine gemeente anders dan in een grote gemeente en daar is het weer anders dan bij een bank of verzekeraar.

Nu zijn er wel artikelen en boeken die je helpen met het hoe: daarin worden aanpakken beschreven. We hebben er een aantal op onze website. En het hoe kun je afleiden uit voorbeelden van anderen: de best practices, zoals de ASL BiSL Foundation deze bijvoorbeeld levert. Maar verder zul je dat als organisatie vooral zelf moeten bepalen, door het wat te vertalen naar je eigen situatie. Daarnaast spelen bij het hoe nog de vragen: hoe goed doen we het en hoe goed willen we het doen?

Daarmee komen we op het onderwerp kwaliteit en situationele aanpak. Grofweg zijn er drie opties om voor uw situatie de huidige en gewenste kwaliteit te bepalen: een uitgebreid onderzoek, een quickscan en een zelfevaluatie. Het zal duidelijk zijn dat The Lifecycle Company u met alle drie kan helpen. Voor de Functioneel Beheer scan en de zelfevaluatie zie onze factsheets.

Primair bottom up, maar ook top down

De verandering begint vaak aan de basis. Medewerkers in het uitvoerend proces hebben dikwijls een goed beeld op de veranderingsbehoeften en de veranderingsmogelijkheden. Uitgaande van die behoeften en mogelijkheden kunt u als organisatie uw beleid gaan formuleren, uw droom gaan verwezenlijken.

Richten op veranderingsbehoeften

Al zou u het willen: u kunt de wereld niet in één dag veranderen en wij kunnen dat ook niet voor u doen. Wij beloven dat ook niet. Het is ook niet nodig. Wanneer u zich richt op die veranderingen die u graag wil doorvoeren dan heeft u de handen vol

Perfectie is wat ambitieus

Elke verbetering kost geld, energie en tijd: drie schaarse zaken. Daar moet men zuinig mee omgaan. Soms is goed, goed genoeg. Soms is een eerste stap, een eerste resultaat op korte termijn waardevoller dan perfectie op lange termijn. Veel voornemens sterven in ambitie.

Met de voeten in de klei

Adviseren vanuit praktijkervaring betekent dat je als consultant weet hebt welke consequenties je advies heeft. Die ervaring hebben onze consultants opgedaan. We hebben ervaring op alle niveaus van klantorganisaties: van operationeel, via tactisch tot strategisch. Wij helpen graag om onze adviezen ook te implementeren en werkend te krijgen, met de voeten in de klei…

Uw business is richtinggevend

Uw IV en IT is er om u in staat te stellen uw organisatie te laten doen waarvoor het staat. U moet bijvoorbeeld polissen afsluiten, subsidieverzoeken beoordelen of vracht vervoeren. Elke aanpassing van IV/IT moet in dat licht worden gepland, beoordeeld en uitgevoerd. Uw business is richtinggevend.

Tot de kern van de zaak…

Soms blijkt een probleem slechts een symptoom van een onderliggend probleem. The Lifecycle Company gaat voor het oplossen van de kern van de problematiek. The Lifecycle Company wil werken aan de oplossing van de werkelijke problemen of het bereiken van de doelen van de klant. Eerst denken dan doen!

Onderzoek HU studenten naar toepassing BiSL

Onderzoek HU studenten naar toepassing BiSL

Studenten van de Hogeschool Utrecht hebben onlangs hun onderzoek naar de succesfactoren voor gebruik van BiSL in een organisatie afgerond. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de minor Business Informatiemanagement. Frank van Outvorst heeft opgetreden als de externe opdrachtgever voor de studenten. Doel van het onderzoek was om factoren te identificeren die bepalend zijn voor het succesvol toepassen van het BiSL framework binnen een organisatie.

U kunt het onderzoeksrapport downloaden.

Binnenkort zal Frank in een blog wat nader ingaan op het onderzoek en de resultaten.

Gratis workshop Data en functioneel beheer

Op woensdagmiddag 4 maart 2015 verzorgt Frank van Outvorst een workshop over het beheer van data vanuit het perspectief van business informatiemanagement. Bij deze workshop wordt ingegaan op het (immer groeiende) belang van gegevens en de rol die business informatiemanagement kan en moet spelen in de zorg voor deze gegevens.

De workshop geeft inspiratie om zelf bijvoorbeeld het BiSL-proces Beheer Bedrijfsinformatie verder op te pakken en in te vullen. Ook geeft deze workshop een eerste inkijk in onze training Practitioner Beheer Bedrijfsinformatie.

De workshop vindt plaats in Moordrecht bij Watson Associates en wordt georganiseerd in samenwerking met Nine squares. Deelname is gratis en inschrijven (maximaal 1 inschrijving van een deelnemer per organisatie) kan via deze link of door een mail te sturen naar frank.van.outvorst@thelifecyclecompany.nl