Nieuwe release BiSL Practitioner training Beheer Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie is kritisch voor het bedrijfsproces. Het informatiesysteem kan wel op orde zijn, maar als de kwaliteit van de informatie niet voldoende is, loopt het bedrijf toch risico’s: “garbage in means garbage out”. Veel functioneel beheerders worstelen met de inrichting van het BiSL-proces Beheer Bedrijfsinformatie: hoe krijg en houd ik de kwaliteit van de data op orde, waar ben ik wel en niet voor verantwoordelijk en hoe organiseer ik het?

Voor deze functioneel beheerders hebben wij, op basis van onze praktijkervaring, de BiSL-practitioner workshop Beheer Bedrijfsinformatie ontwikkeld.

Na iedere uitvoering hebben we de workshop verder aangevuld en aangescherpt, waardoor wij nu een complete training kunnen aanbieden.

Deze praktijkgerichte training bestaat uit een basismodule van één dag en kan uitgebreid worden met enkele aanvullende modules van telkens een halve dag.

Wenst u meer informatie? Download onze brochure.

Informatie over uitvoering van de training, tarief e.d. kunt u krijgen door een mail te sturen aan: info@thelifecyclecompany.nl

Zie voor het onderwerp bedrijfsinformatie verder nog onze blog of download het artikel Zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL