India

Onze medewerker René Sieders bezoekt de interim meeting van ISO JTC1/SC& in Mumbai, India. Hij is daar namens de ASl-BiSL foundation om in ISO-verband te praten over de normering van applicatiemanagement gebaseerd op het gedachtegoed van ASL. De bijeenkomst is van 14 t/m 18 november.

Nieuwe trainingen

We hebben ons trainingsaanbod uitgebreid. Vooral op het gebied van BiSL/functioneel Beheer/business informatiemanagement zit u diverse nieuwe trainingen in ons portfolio. Ze zijn gericht op awareness, zoals de BISL Keuken game, maar ook op de verdieping van diverse onderwerpen: de practitioner workshops. Alle workshops zijn al een aantal keren bij klanten gegeven, dus getoetst door een kritisch publiek.

Voor een totaaloverzicht zie hier

Nieuwe release BiSL Practitioner training Beheer Bedrijfsinformatie

Bedrijfsinformatie is kritisch voor het bedrijfsproces. Het informatiesysteem kan wel op orde zijn, maar als de kwaliteit van de informatie niet voldoende is, loopt het bedrijf toch risico’s: “garbage in means garbage out”. Veel functioneel beheerders worstelen met de inrichting van het BiSL-proces Beheer Bedrijfsinformatie: hoe krijg en houd ik de kwaliteit van de data op orde, waar ben ik wel en niet voor verantwoordelijk en hoe organiseer ik het?

Voor deze functioneel beheerders hebben wij, op basis van onze praktijkervaring, de BiSL-practitioner workshop Beheer Bedrijfsinformatie ontwikkeld.

Na iedere uitvoering hebben we de workshop verder aangevuld en aangescherpt, waardoor wij nu een complete training kunnen aanbieden.

Deze praktijkgerichte training bestaat uit een basismodule van één dag en kan uitgebreid worden met enkele aanvullende modules van telkens een halve dag.

Wenst u meer informatie? Download onze brochure.

Informatie over uitvoering van de training, tarief e.d. kunt u krijgen door een mail te sturen aan: info@thelifecyclecompany.nl

Zie voor het onderwerp bedrijfsinformatie verder nog onze blog of download het artikel Zorg voor bedrijfsinformatie binnen BiSL

Bijdrage aan Focus on Demand

The Lifecycle Company is ook aanwezig op het 8e ASL BiSL Jaarcongres Focus on Demand op 9 december in Bussum.  Onze bijdrage bestaat onder ander uit een presentatie van Remko van der Pols. Verder zullen René Sieders en Frances van Haagen een masterclass organiseren. Daarnaast zijn we de hele dag aanwezig met een stand.

Masterclass ‘Modern Leveranciersmanagement’

Inhoud masterclass:

Deel 1

• Wat is leveranciersmanagement en waarom is het belangrijk?
• Wat is er modern aan modern leveranciersmanagement?
• Wat zijn veel voorkomende problemen?

We zullen samen met de deelnemers inzoomen op vorm en inhoud van ‘succesvolle’ contracten. Daarbij kijken we niet alleen naar ‘technische’ aspecten, maar ook naar de ‘zachte’ kant.

Deel 2
• Wat is leveranciersmanagement en waarom is het belangrijk?
• Wat is er modern aan modern leveranciersmanagement?
• Wat zijn veel voorkomende problemen?

We zullen samen met de deelnemers inzoomen op vorm en inhoud van ‘succesvolle’ contracten. Daarbij kijken we niet alleen naar ‘technische’ aspecten, maar ook naar de ‘zachte’ kant.

Presentatie Remko:

Vraaggestuurde inrichting van Governance

Business Informatie Management in de praktijk

Vraagsturing en business informatiemanagement zijn de actuele onderwerpen. Alignment van I met business. Dit start met het inrichting van een vraaggerichte vraagorganisatie. De kern van vraaggestuurde governance is dat de IV-inrichting “ge-aligned” wordt naar de organisatiestructuur, macht en cultuur van de gebruikersorganisatie. Hierdoor ontstaan governance-modellen, die er wellicht raar uitzien voor IT-mensen, maar die door Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur etc. direct herkend en gedragen worden. Gevolg is ook dat directeuren en managers vanzelf actief informatievoorziening gaan sturen.

In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op hoe je dit vraaggericht inricht met aandacht voor het proces, de benadering van mensen en managers, het gebruik van de business-taal en business spelregels.

Vraagsturing en business informatiemanagement zijn de actuele onderwerpen. Alignment van I met business. Dit start met het inrichting van een vraaggerichte vraagorganisatie. De kern van vraaggestuurde governance is dat de IV-inrichting “ge-aligned” wordt naar de organisatiestructuur, macht en cultuur van de gebruikersorganisatie. Hierdoor ontstaan governance-modellen, die er wellicht raar uitzien voor IT-mensen, maar die door Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur etc. direct herkend en gedragen worden. Gevolg is ook dat directeuren en managers vanzelf actief informatievoorziening gaan sturen.

In de presentatie wordt aan de hand van voorbeelden ingegaan op hoe je dit vraaggericht inricht met aandacht voor het proces, de benadering van mensen en managers, het gebruik van de business-taal en business spelregels.

Keukengame op SPICE-congres

5 en 6 juni a.s. vindt in Bremen de jaarlijkse International SPICE Conference plaats, gericht op Process Improvement and Capability dEtermination in Software, Systems Engineering and Service Management.

Onze associés Frank van Outvorst, Yvette Backer en Lex Scholten zullen daar de keukengame verzorgen. Deze game is gericht op awareness met betrekking tot business informatiemanagement. Met deze workshop geven we de deelnemers een beeld van de complexiteit van vraagarticulatie: hoe wordt een goede afweging gemaakt tussen belangen en behoeften enerzijds en contracten en financiën anderzijds.

SAP en beheer

Afgelopen maand is het artikel ‘SOA en beheer’ gepubliceerd in het VNSG magazine Het artikel is geschreven dor onze medewerkers Remko van der Pols en René Sieders. Wil je artikel lezen? Ga dan naar publicaties.

Bundeling van krachten

BiSL-guru’s Frank van Outvorst, Lex Scholten en Yvette Backer en The Lifecycle Company hebben besloten om op een aantal gebieden de krachten te bundelen. De eerste resultaten zijn al te vinden op deze website: ons trainingsaanbod is uitgebreid.

ASL2 training met mogelijkheid examen

In samenwerking met Lagant organiseren wij een ASL2 Foundation training met de mogelijkheid van het officiële APMG-examen.

De training vindt plaats op 9 en 10 oktober a.s. in Amersfoort en wordt gegeven door een van de auteurs van de ASL boeken.

De prijs van deze training is € 795,- (exclusief BTW). Dit is inclusief alle materialen, boek en gebruik van de E-learning faciliteiten.

Het examen vindt plaats op het laatste uur van de tweede dag. Het examen is facultatief en niet inbegrepen, de kosten hiervoor zijn € 170,- (inclusief BTW).

U kunt inschrijven door een mail te sturen met uw naam en e-mailadres naar info@thelifecyclecompany.nl

Meer informatie vindt u in onze brochure.