Primair bottom up, maar ook top down

De verandering begint vaak aan de basis. Medewerkers in het uitvoerend proces hebben dikwijls een goed beeld op de veranderingsbehoeften en de veranderingsmogelijkheden. Uitgaande van die behoeften en mogelijkheden kunt u als organisatie uw beleid gaan formuleren, uw droom gaan verwezenlijken.

Richten op veranderingsbehoeften

Al zou u het willen: u kunt de wereld niet in één dag veranderen en wij kunnen dat ook niet voor u doen. Wij beloven dat ook niet. Het is ook niet nodig. Wanneer u zich richt op die veranderingen die u graag wil doorvoeren dan heeft u de handen vol

Perfectie is wat ambitieus

Elke verbetering kost geld, energie en tijd: drie schaarse zaken. Daar moet men zuinig mee omgaan. Soms is goed, goed genoeg. Soms is een eerste stap, een eerste resultaat op korte termijn waardevoller dan perfectie op lange termijn. Veel voornemens sterven in ambitie.

Met de voeten in de klei

Adviseren vanuit praktijkervaring betekent dat je als consultant weet hebt welke consequenties je advies heeft. Die ervaring hebben onze consultants opgedaan. We hebben ervaring op alle niveaus van klantorganisaties: van operationeel, via tactisch tot strategisch. Wij helpen graag om onze adviezen ook te implementeren en werkend te krijgen, met de voeten in de klei…

Uw business is richtinggevend

Uw IV en IT is er om u in staat te stellen uw organisatie te laten doen waarvoor het staat. U moet bijvoorbeeld polissen afsluiten, subsidieverzoeken beoordelen of vracht vervoeren. Elke aanpassing van IV/IT moet in dat licht worden gepland, beoordeeld en uitgevoerd. Uw business is richtinggevend.

Tot de kern van de zaak…

Soms blijkt een probleem slechts een symptoom van een onderliggend probleem. The Lifecycle Company gaat voor het oplossen van de kern van de problematiek. The Lifecycle Company wil werken aan de oplossing van de werkelijke problemen of het bereiken van de doelen van de klant. Eerst denken dan doen!