Lifecycle Innovation Scan

Met de Lifecycle Innovation Scan worden vernieuwingsscenario’s ontwikkeld voor bestaande en belangrijke informatiesystemen.

Het onderzoek kent vier stappen:

  1. het in kaart brengen van de huidige situatie (Information System Lifecycle Scan);
  2. het bepalen van de impact van het organisatiebeleid op de informatievoorziening (Information Organization Lifecycle Scan);
  3. een analyse van technologische mogelijkheden;
  4. het opstellen van architecturen met bijbehorende migratiescenario’s.

Dit onderzoek omvat dus ook de Information System Lifecycle Scan en de Information Organization Lifecycle Scan.Toepasbaarheid scan:

Dit onderzoek heeft toegevoegde waarde als:
a. Er behoefte is aan een toekomststrategie voor een informatiesysteem of applicatieportfolio;
b. Er weinig inzicht is in de bestaande applicaties, voor wat betreft de aansluiting op de business of de kwaliteit;
c. Er behoefte is om de kwaliteit en aansluiting van systemen te verbeteren;
d. De gebruikers/klantorganisatie een ingrijpende wijziging doorloopt en de aansluiting tussen informatiesysteem en bedrijfsproces niet helder is.