Information System Lifecycle Scan

De Information System Lifecycle Scan is een onderzoek naar de kwaliteit van een informatiesysteem: de functionele kwaliteit, de kwaliteit vanuit applicatieperspectief en de kwaliteit in exploitatie.

Dit onderzoek levert een helder en toetsbaar inzicht in:

a) de functionaliteit: de mate waarin de bestaande informatiesystemen aansluiten op de feitelijk gewenste en/of de huidige werkwijze binnen de organisatie (functionele kwaliteit); 

b) de programmatuur: de onderhoudbaarheid van de systemen. In welke mate kan nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit worden aangebracht (technische kwaliteit); 

c) het gedrag van de programmatuur tijdens gebruik en invloeden uit de omgeving: de mate waarin de infrastructuur toekomst-vast is en de mate waarin het systeem nu en in de toekomst op de gewenste wijze kan performen (exploitatie kwaliteit).

Toepasbaarheid scan:
Dit onderzoek wordt aangevraagd als er behoefte is aan een toekomststrategie, als de kosten van exploitatie, beheer en/of onderhoud van een informatiesysteem lager moeten zijn of als het bestaande systeem veel problemen geeft.